Wat is ergotherapie? – MC de Linde – Kerkrade

Passie, emotie en leven

MC de Linde - Lindenhof 1 - 6463 GL Kerkrade - 

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de eigen woon-, leef- en werkomgeving. Mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunnen baat hebben bij ergotherapie.

Samen met de cliënt onderzoekt de ergotherapeut hoe de handelingsproblemen zijn op te lossen of te verminderen. Hierbij zijn de leefsituatie en wensen van de cliënt uitgangspunt.
Door oefening en adviezen over aanpassing van de omgeving en/of hulpmiddelen wordt met de cliënt toegewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en veiligheid op het gebied van zelfzorg, huishouden, wonen, communicatie, verplaatsen, vervoer, werk, school en/of vrijetijdsbesteding.