Ergotherapie voor kinderen – MC de Linde – Kerkrade

Passie, emotie en leven

MC de Linde - Lindenhof 1 - 6463 GL Kerkrade - 

Ergotherapie voor kinderen

Ergotherapie bij kinderen richt zich op het handelen tijdens het spelen, de zelfredzaamheid en op school. Hierbij gaat het om de handelingen die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Centraal staat het kind in relatie tot zijn omgeving en wat het hierin doet.
Kinderergotherapie biedt hulp en ondersteuning bij de (fijn-) motorische ontwikkeling van het kind. Hierbij valt te denken aan een slechte schrijfhouding, schrijfschrift, het niet goed kunnen vormen van letters en woordjes.
Daarnaast kunnen ook sociaal-emotionele vaardigheden vaak deel uitmaken van het behandelplan. Zo kan het doel van de behandeling zijn dat het kind gemakkelijker en met meer plezier diverse activiteiten onderneemt en beter contact heeft met leeftijdsgenootjes.