Spreekuren – MC de Linde – Kerkrade

Passie, emotie en leven

MC de Linde - Lindenhof 1 - 6463 GL Kerkrade - 

Spreekuren

In de praktijk wordt gewerkt volgens een afsprakenspreekuur, er is dus géén inloopspreekuur.

Het afsprakenspreekuur is dagelijks, met uitzondering van de vrijdagmiddag, van:

  • 08.00 tot 13.00
  • 15.10 tot 16.00

De middagspreekuren worden wisselend gedaan door de huisartsen, het kan dus zijn dat u niet bij u “eigen” huisarts gepland wordt.

Voor een afspraak wordt 15 minuten gereserveerd waarin één hulpvraag of enkele korte vragen behandeld kunnen worden. De assistente zal u bij het maken van de afspraak vragen naar de klachten en noteert deze voor de huisarts. Dit mede om een zo efficiënt mogelijke planning te maken en om wachttijden te beperken.

Het kan nodig zijn dat er meer tijd voor u gereserveerd wordt voor bepaalde klachten. Probeer uw klachten zo duidelijk mogelijk te omschrijven aan de assistente, zij zijn hiervoor speciaal opgeleid om een inschatting te kunnen maken en zullen indien noodzakelijk met de huisarts overleggen.

Bel de assistente tijdig wanneer een afspraak niet kan doorgaan, die tijd kunnen wij dan gebruiken voor een andere patiënt.