Spreekuren – MC de Linde – Kerkrade

Passie, emotie en leven

MC de Linde - Lindenhof 1 - 6463 GL Kerkrade - 

Spreekuren

De praktijk is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Tussen 13.00 uur tot 15.00 uur zijn wij alleen voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar. Die tijd wordt gebruikt om andere werkzaamheden uit te voeren.

In de praktijk wordt gewerkt volgens een afsprakenspreekuur; er is dus géén inloopspreekuur. Het afsprakenspreekuur is dagelijks van 8.00 uur tot 13.00 uur en ’s middags van 15.30 tot 16.00 uur, met uitzondering op vrijdagmiddag. De middagspreekuren worden wisselend gedaan door de huisartsen, het kan dus zijn dat u niet bij u “eigen” arts gepland wordt.

Voor een afspraak wordt 15 minuten gereserveerd waarin een hulpvraag of enkele korte vragen behandeld kunnen worden; de assistente zal u bij het maken van de afspraak vragen naar de klachten en noteert deze voor de huisarts. Dit mede om een zo efficiënt mogelijke planning te maken. Om de wachttijden te beperken. Het kan nodig zijn dat er meer tijd voor u gereserveerd wordt voor bepaalde klachten. Probeer uw klachten zo duidelijk mogelijk te vermelden aan de assistente, zij zijn hiervoor speciaal opgeleid om een inschatting te kunnen maken en zullen indien noodzakelijk met de huisarts overleggen.
Bel de assistente tijdig wanneer een afspraak niet kan doorgaan.

Voor spoedgevallen zijn wij van 8.00 uur – 17.00uur bereikbaar op het telefoonnummer 045-5670104. Of via het keuze menu door optie 1 te kiezen.

Heeft u een spoedgeval in de avond-/ weekenduren of op feestdagen dan kunt u zich wenden tot de Huisartsenpost in Heerlen. Tel: 045 577 8844