Algemeen – MC de Linde – Kerkrade

Passie, emotie en leven

MC de Linde - Lindenhof 1 - 6463 GL Kerkrade - 

Algemeen

Algemene informatie over de praktijk

Drs. T. Hanssen BIG code: 19921774401
Drs. R. Coenen BIG code: 19920480701

 

Medisch Centrum de Linde is een gezondheidscentrum met verschillende disciplines. Het centrum bestaat o.a. uit twee verschillende huisartsenpraktijken, een apotheek en fysiotherapie. Voor de overige disciplines verwijzen we u naar de homepagina.

 

Nieuwe inschrijvingen

Indien u zich wilt laten inschrijven bij praktijk De Lindenhof (Hanssen), kunt u een inschrijfformulier verkrijgen aan de balie of downloaden via de website onder het kopje ” formulieren ”.  De assistente neemt uw inschrijving vervolgens in behandeling. U ontvangt nadien telefonisch of per e-mail een bevestiging wanneer uw inschrijving voldaan is.

NIVEL

Sedert 2012 neemt de praktijk deel aan de zorgregistratie via het Nivel.

Doel van het Nivel is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Het Nivel verzamelt hiervoor zorggegevens van een grote groep eerstelijns zorgverleners in Nederland. De resultaten van deze registratie zijn nooit herleidbaar tot individuele personen! Als u desondanks bezwaar heeft dat uw gegevens door het Nivel gebruikt worden voor deze registratie kunt u dit aan de assistente doorgeven. In dat geval worden uw gegevens niet in de registratie van het Nivel opgenomen.

Mocht u meer informatie over het Nivel willen lezen kijk dan op de site van het Nivel: http://www.nivel.nl.

HAZO24

De HaZo24 is gebaseerd op de internationale ISO Healthcare norm NEN – EN 15224 en op de landelijke veldnormen, zoals vastgesteld door de beroepsgroep. Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren.
Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk.
De praktijk is sinds mei 2020 gecertificeerd.