Kinderteam – MC de Linde – Kerkrade

Passie, emotie en leven

MC de Linde - Lindenhof 1 - 6463 GL Kerkrade - 

Kinderteam

De ergotherapeut, de logopedist, de kinderfysiotherapeut en de kinder- en jeugdpsycholoog van Medisch Centrum de Linde hebben een team gevormd.
‘Het Kinderteam’ biedt zorg aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar woonachtig in de regio Parkstad. Deze zorg wordt geboden in de vorm van onderzoek, behandeling, advies, preventie en voorlichting aan kinderen, ouders/verzorgers, leerkrachten e.a.

Vaak zijn er problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. In dat geval kan er binnen Medisch Centrum de Linde multidisciplinair behandeld worden. Door het zorgaanbod op elkaar af te stemmen wordt er zo optimaal mogelijk aangesloten bij de hulpvraag van het kind, waarin het kind zelf centraal staat. Dit met het doel om kwalitatief betere en snellere zorgverlening te bieden.

Op dit moment zijn in Kinderteam MC de Linde vier disciplines vertegenwoordigd:
– Praktijk voor logopedie, Lotte Gijssen & Sharon Mörsheim
– Praktijk voor ergotherapie, Jaimy de Kok
– Praktijk voor psychologie Lionarons, Kiona Boersma
– Praktijk voor fysiotherapie Schoutrop Waltmans, Maddy Pluijmaekers

Als Kinderteam MC de Linde willen we professionaliteit uitstralen. Belangrijk is dat de hulpvraag van het kind en ouders/verzorgers centraal staat. Alle disciplines van het kinderteam zijn dan ook lid van de eigen beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.